0943 38 77 11

Sản phẩm

Khuôn đột cửa lùa hệ 55

  • Khuôn đột cửa lùa hệ 55

Chức năng

Dao 1: ke nhảy hệ 55 vát cạnh PMA , JMA
Dao 2: Ke nhảy cửa đi nhôm XINGFA
Dao 3: Ke nhảy cánh cửa sổ, cửa đi nhôm XINGFA
Dao 4: Thoát nước khung bao cửa sổ XINGFA
Dao 5: Đột cây ốp tạo móc cửa lùa 55 XINGFA
Dao 6 + 7: Ke vĩnh cửu nhôm XINGFA
Dao 8: Ke nhảy cửa lùa hệ 55 XINGFA
Dao 9: Đột lỗ bánh xe cửa lùa hệ 55 XINGFA
Dao 10: Thoát nước khung bao cửa lùa 55 XINGFA
Dao 11: Ke nhảy khung bao cửa sổ XINGFA
Dao 12: Ke nhảy cửa vách XINGFA
Dao 13: Ke nhảy khung bao cửa đi XINGFA

Sản phẩm khác